มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีบทบาทในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคมาตลอดกว่า 30 ปีที่ก่อตั้งมา หน้าที่หลักของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คือการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตนเอง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่าเงิน โดยการใช้ข้อมูลจากนักวิชาการ และการทดสอบเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ ปราศจากอคติ และอิทธิพลจากผู้ประกอบการ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการร่วมเผยแพร่ผ่านนิตยสารฉลาดซื้อ ไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น


รณรงค์

มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง เรียกร้องสิทธิ์ของผู้บริโภค


งานทดสอบสุดจึ้ง! ที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้

งานทดสอบสุดจึ้ง! ที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้

“อาหาร” ก็เหมือน “ยา” การได้กินอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ร่างกายก็แข็งแรง ซึ่งแน่นอนว่าหาก “กายดี จิตก็ดี” ในทางกลับกันหากกินอาหารคุณภาพไม่ดี คุณประโยชน์ขาดๆ เกินๆ นอกจากจะไม่แฮปปี้ในการกินแล้วยังส่งผลให้สุขภาพแย่ลงด้วย...


ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม