มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้าหลัก

API

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยินดีให้บริการ API เพื่อเข้าถึงข้อมูลสาระความรู้เพื่อผู้บริโภค เพียงเรียก GET Request: /search/api ท่านจะได้รับ JSON response ของเนื้อหาสาระความรู้เพื่อผู้บริโภคทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย:

  • id: รหัสประจำเรื่อง
  • category: หมวดหมู่
  • topic: ชื่อเรื่อง
  • content: เนื้อหาเรื่อง (อาจมี Markdown syntax ฝังอยู่)

โดยท่านสามารถประมวลผลเลือกเรื่องที่สนใจไปเผยแพร่หรือใช้งานต่อได้ทันที

ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม