มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้ารวม Campaign

20 ปี ที่ผ่านมา คุณเคยเห็นฉลากอาหาร ดัดแปรพันธุกรรมหรือไม่?

เขียนเมื่อ: 02-11-2023 14:21

ประเภท: โหวตแสดงความเห็น

ภาพประกอบ Campaign

#ผู้บริโภคช่วยกันตรวจสอบ ต้องมีสิทธิ์รู้ ต้องมีสิทธิ์เลือก ตั้งแต่ปี 2559 หลังจากต่อสู้เพื่อให้มีฉลาก GMOs ที่ชัดเจนมากเกิน 1 ทศวรรษ ตามประกาศกระทรวงสารารณสุข ฉบับที่ 251 (พ.ศ.2545) เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม เมื่อปลายปี 2565 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 , เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม มีผลบังคับใช้แล้ว

แม้ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่อนุญาตให้ใช้ฉลากเดิมไปก่อน แต่นับตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นต้นไป ทุกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ GMOs ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ เกิน 5% ต้องระบุไว้ในฉลาก ซึ่งรวมทั้งส่วนประกอบตามสูตรที่เป็น GMOs แต่ใส่น้อยกว่า 5% ก็ต้องระบุไว้ในฉลาก

อ่านรายละเอียดเรื่องการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม


ผลโหวต

เคยเห็น 0 เสียง

ไม่เคยเห็น 12 เสียง

ความเห็น

แสดง 10 ความเห็นล่าสุด

ร่วมโหวตเรื่องนี้

  • เพียงเลือกข้อโหวต ท่านจะเป็นหนึ่งเสียงในการแสดงความเห็นเรื่องนี้ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะเป็นตัวแทนของท่านในการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การโหวตจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ท่านสามารถโหวตและแสดงความเห็นได้เต็มที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือซ่อนความเห็นของท่านหากความเห็นนั้นมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือมารยาทการแสดงความเห็นทั่วไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โหวตเรื่อง 20 ปี ที่ผ่านมา คุณเคยเห็นฉลากอาหาร ดัดแปรพันธุกรรมหรือไม่?ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม