มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้ารวม Campaign

10 อันดับ สุดสยองอาหารที่ถูกร้องเรียน

เขียนเมื่อ: 09-12-2022 12:05

ประเภท: บริจาค

ในแต่ละปีมีผู้บริโภคที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมากกว่า 1,000 กรณี และกว่า 101 เรื่อง ของปี พ.ศ. 2564-2565 เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งปนเปื้อนในอาหาร อาหารเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ อาหารหมดอายุ ผลิตภัณฑ์ไม่มีอย.ฯลฯ จากเรื่องร้องเรียนด้านอาหาร จำนวน 101 เรื่อง ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด 10 อันดับ ดังนี้

ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ความช่วยเหลือผู้บริโภค ช่วยแก้ไข เยียวยาให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ มูลนิธิฯ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น หากเรามีงบประมาณมากขึ้น แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนหรือดำเนินคดีได้เอง แต่ยังมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากเรา เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าดำเนินการต่างๆ

สนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ด้วยการร่วมบริจาค เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 319-2–62123-1

สนับสนุนนิตยสาร ฉลาดซื้อ ด้วยการสมัครสมาชิก ทุกยอดบริจาคสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

  • บุคคลธรรมดา : หักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล : หักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะอื่น ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้บริโภค สร้างพลังของผู้บริโภคที่เข้มแข็งเพื่อคุณภาพของสังคมที่ดีขึ้น...เพื่อเราทุกคน


บริจาค

ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเรื่อง 10 อันดับ สุดสยองอาหารที่ถูกร้องเรียน

ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม