มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้ารวม Campaign

เห็นด้วยหรือไม่ ธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีส่วนผสมกัญชาในอาหารให้ติดป้ายประกาศหน้าร้าน ว่า “ร้านนี้ไม่มีกัญชา”

เขียนเมื่อ: 17-06-2022 08:53

ประเภท: โหวตแสดงความเห็น

เมนูคาวหวานและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากำลังได้รับความนิยมอย่างมาก หลังรัฐบาลอนุญาตให้ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการติดตามควบคุมธุรกิจที่นำส่วนประกอบของกัญชามาใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม อย. มีเพียงมาตรการสุ่มตรวจว่ากัญชาที่ใช้ได้มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่

ภาพประกอบ Campaign

ขณะที่ผู้บริโภคเสี่ยงที่จะได้รับสารเมาในกัญชามากเกินไป ทั้งจากกระบวนการแปรรูปที่อาจจะเพิ่มปริมาณสารดังกล่าว หรือ “ความไว” ต่อสารในกัญชาที่แตกต่างกันในแต่ละคน นอกจากนี้สารที่ได้รับผ่านอาหารและเครื่องดื่มยังออกฤทธิ์ช้าจึงอาจทำให้ผู้บริโภครับประทานในปริมาณมากไป การได้รับกัญชามากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการทางจิต รู้สึกหวาดกลัว สับสน เกิดภาพหลอน และอาจเกิดอาการทางหัวใจได้โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกิจร้านอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนผสมในอาหารควรติดป้ายบอกให้ชัดเจนว่ามีการใช้กัญชา รวมถึงแจ้งข้อควรระวังหลังรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาด้วย ส่วนร้านอาหารที่ไม่มีส่วนผสมกัญชาในอาหารให้ติดป้ายประกาศหน้าร้าน เพื่อแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภคว่า “ร้านนี้ไม่มีกัญชา” คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ


ผลโหวต

เห็นด้วย 492 เสียง

ไม่เห็นด้วย 38 เสียง

ความเห็น

แสดง 10 ความเห็นล่าสุด

คุมอายุได้ไมค่ะ ลูกชั้น 14 ยังได้สูบ ต่ำกว่าก็มี หาซื้อง่ายกว่าขนมอีกมัง ต่อไป อนาคต ติดกันงอมแงมแน่

ให้ร้านที่ใส่กัญชาเป็นคนติดง่ายกว่า เพราะมีจำนวนน้อยและไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้ร้านที่ไม่ใส่กัญชาต้องไปหาซื้อป้าย/สติกเกอร์มาติด

Test

กัญ​ชา​ไม่ใช่สิ่งที่ควรห้าม​ปรามขนาดนั้น

ผสมกันชาในอาหารไม่เหมาะกับคนป่วย

เพื่อสิทธิ์ของผู้บริโภค

เพื่ความปลอดภัยของผู้ไม่เสพกัญชา

กัญชามีผลเสียต่อเด็ก คนท้อง และคนหลายๆกลุ่ม ดังนั้นผู้บริโภคควรมีข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

เพราะบางคนแพ้ก็มี

เห็นด้วยครับ ทุกร้านควรมีป้ายติดไว้ให้ชัดเจนเพื่อความสบายใจของลูกค้าเอง

ร่วมโหวตเรื่องนี้

  • เพียงเลือกข้อโหวต ท่านจะเป็นหนึ่งเสียงในการแสดงความเห็นเรื่องนี้ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะเป็นตัวแทนของท่านในการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การโหวตจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ท่านสามารถโหวตและแสดงความเห็นได้เต็มที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือซ่อนความเห็นของท่านหากความเห็นนั้นมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือมารยาทการแสดงความเห็นทั่วไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โหวตเรื่อง เห็นด้วยหรือไม่ ธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีส่วนผสมกัญชาในอาหารให้ติดป้ายประกาศหน้าร้าน ว่า “ร้านนี้ไม่มีกัญชา”ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม