มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้ารวม Campaign

ขอฉลากอาหารภายในประเทศมีรูปแบบเดียวกัน เข้าใจง่าย

เขียนเมื่อ: 20-12-2021 21:42

ประเภท: ปฏิบัติการ

มาสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยเรียกร้องให้สินค้ามีการแสดงฉลากอาหารภายในประเทศมีรูปแบบเดียวกัน เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาฉลากอาหารให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย ชัดเจน อันนำมาสู่ความปลอดภัยในการบริโภค

ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign ภาพประกอบ Campaign

มาสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยเรียกร้องให้สินค้ามีการแสดงฉลากอาหารภายในประเทศมีรูปแบบเดียวกัน เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาฉลากอาหารให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย ชัดเจน อันนำมาสู่ความปลอดภัยในการบริโภค


วิธีร่วมรณรงค์

ท่านสามารถมีส่วนร่วมรณรงค์เรื่อง ขอฉลากอาหารภายในประเทศมีรูปแบบเดียวกัน เข้าใจง่าย เพียงทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

  1. โพสต์ข้อเรียกร้อง “ขอฉลากอาหารภายในประเทศมีรูปแบบเดียวกัน และเข้าใจง่าย” บนเฟสบุค เปิดเป็นสาธารณะ
  2. ติดแฮทแท็กดังนี้ #ThaiFDA
  3. แชร์ต่อให้เพื่อน

ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม