มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้ารวม Campaign

การรวมระบบการรักษาพยาบาลเป็นระบบเดียว

เขียนเมื่อ: 20-12-2021 18:36

ประเภท: โหวตแสดงความเห็น

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า “การที่รัฐดูแลประชาชนผ่านระบบภาษี โดยรัฐจะเป็นคนดูแลจัดหาสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ โดยที่มาของเงินที่ใช้มาจากภาษีที่เก็บจากประชาชนเป็นหลัก”

ภาพประกอบ Campaign

เสียงของทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย หรือข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


ผลโหวต

เห็นด้วย 25 เสียง

ไม่เห็นด้วย 2 เสียง

ความเห็น

แสดง 10 ความเห็นล่าสุด

ทดสอบไม่เห็นด้วย

เห็นด้วยครับ

ถ้าการรักษาพยาบาล​เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน​ของประชาชนทุกคนที่รัฐให้ความคุ้มครองดูแล ก็น่าที่จะรวมให้เป็นระบบเดียว มีศูนย์​ข้อมูล​กลางที่บันทึกข้อมูลประวัติ​การเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล​ของทุกคนไว้แล้ว เพียงแต่ยื่นบัตรประชาชน​ใบเดียวสามารถรับบริการได้ที่รพ.ทุกแห่งก็จะสะดวกกับทุกคนมาก...

อยากให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าด้วยการไม่ต้องรอใบส่งตัว

บางคนย้ายที่อยู่อาศัยด้วยหลากหลายเหตุผลและความจำเป็น เห็นด้วยว่าการรวมระบบการรักษาพยาบาลเป็นระบบเดียว ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาสะดวก

ปัจจุบันดีอยู่แล้ว

ควรรวมระบบการรักษาพยาบาลเป็นระบบเดียว

เห็นด้วยครับ

ร่วมโหวตเรื่องนี้

  • เพียงเลือกข้อโหวต ท่านจะเป็นหนึ่งเสียงในการแสดงความเห็นเรื่องนี้ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะเป็นตัวแทนของท่านในการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การโหวตจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ท่านสามารถโหวตและแสดงความเห็นได้เต็มที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือซ่อนความเห็นของท่านหากความเห็นนั้นมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือมารยาทการแสดงความเห็นทั่วไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โหวตเรื่อง การรวมระบบการรักษาพยาบาลเป็นระบบเดียวปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม