มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้ารวม Campaign

ร่วมผนึกกำลังคว่ำร่างผังเมืองรวม กทม. ตัวการลิดรอนสิทธิประชาชน

เขียนเมื่อ: 28-02-2024 10:53

ประเภท: ปฏิบัติการ

ร่วมผนึกกำลังคว่ำร่างผังเมืองรวม กทม. ตัวการลิดรอนสิทธิประชาชน

ภาพประกอบ Campaign

  • จะมีการตัดถนนใหม่และขยายถนน 148 สายกว่า 600 กิโลเมตร ถนนดังกล่าวจะตัดผ่านบ้านใครบ้าง และจะมีปัญหาเวนคืนที่ดินในอนาคต

  • คนทำผังเมืองทำไมไม่ตรวจสอบก่อนว่าที่ดินของใครและเขายินยอมหรือไม่" เจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบ ส่งเสียงสะท้อน

(สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าบ้านหรือที่ดินของเราจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ตามร่างผังเมือง กทม. ฉบับล่าสุด (ปรับปรุงครั้งที่ 4) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระบบตรวจสอบร่างแผนผังคมนาคมและขนส่ง

  • ผังเมืองฉบับนี้ ลิดรอนสิทธิ์ของคนกรุงเทพ จำนวนมากมีการวางสี แดง ส้ม เหลือง เขียว ที่เลือกจากย่านธุรกิจ ทาให้พื้นที่มรดกวัฒนธรรมจะหายไป ทั้งที่เป็นส่วนมรดกที่ จับต้องไม่ได้ก็คือชาวบ้าน ที่จะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ ความเป็นชุมชนจะหายไปหมด

การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอย่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลับพบปัญหาเรื่องการละเลยและลิดรอนสิทธิประชาชน รวมถึงการกระทำบางประการที่ผิดกฎหมาย

จนทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหลายเขตของกรุงเทพฯ เลือกที่จะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเอง และคัดค้านร่างผังเมืองฉบับดังกล่าว

จากเหตุนี้ ภาคประชาชน จึงเรียกร้อง คว่ำ ร่างผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) ดังนั้น ผู้บริโภคที่ได้เห็นแผนผังการคมนาคมและขนส่ง วางผังเมืองในครั้งนี้แล้ว สามารถร่วมแสดงความเห็น เพื่อให้เสียงสะท้อนของเรามีผลในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง พ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ โดยร่วมแสดงความเห็นได้ตามช่องทางนี้


วิธีร่วมรณรงค์

ท่านสามารถมีส่วนร่วมรณรงค์เรื่อง ร่วมผนึกกำลังคว่ำร่างผังเมืองรวม กทม. ตัวการลิดรอนสิทธิประชาชน เพียงทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อแสดงความคิดเห็น ได้ที่ : หนังสือแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม