มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้ารวม Campaign

คัดค้านการต่อสัมปทานและขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้า ครม.

เขียนเมื่อ: 20-12-2021 13:54

ประเภท: ลงชื่อ

ทำไมต้องคัดค้านการนำประเด็น 'ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว' เข้า ครม. ?

ภาพประกอบ Campaign

  • กทม. จะต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปอีก 30 ปี (สัญญาเดิมจะสิ้นสุดในปี 2572 หากต่อสัญญาก็แปลว่าบีทีเอสจะได้สัมปทานไปจนถึงปี 2602) โดยเก็บอัตราค่าโดยสาร 65 บาท โดยที่กทม.ไม่ได้ชี้แจงว่าราคา 65 บาทคิดจากอะไร และแม้ว่าผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค จะพยายามสอบถามถึงที่มาของตัวเลข 65 บาท แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ
  • สภาองค์กรของผู้บริโภค คำนวณอัตราค่าโดยสารในอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้และพบว่า หากเก็บอัตราค่าโดยสาร 25 บาท กทม. ยังมีกำไรถึง 23,200 ล้านบาท จึงยืนยันว่าราคา 25 บาททำได้จริง
  • การต่อสัญญาสัมปทานดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในปี 2572 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงควรพิจารณาปัญหาและผลกระทบอย่างถ้วนถี่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการที่ต้องแบกรับภาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นภาระผูกพันไปอีก 38 ปี ทั้งนี้ หาก กทม. ไม่สามารถบริหารจัดการให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงได้ ก็ไม่ควรเร่งต่อสัญญา และรอให้ผู้ว่า กทม. คนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ


จำนวนผู้ร่วมลงชื่อ

15 คน

ร่วมลงชื่อร่วมสนับสนุนเรื่องนี้

  • เพียงกรอกชื่อ-นามสกุล และอีเมลของท่าน ท่านจะเป็นหนึ่งเสียงในการสนับสนุนเรื่องนี้ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะเป็นตัวแทนของท่านในการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะไม่ถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์หรือส่งต่อให้หน่วยงานใดๆ ยกเว้น หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อเรื่องนี้ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ลงชื่อสนับสนุนเรื่อง คัดค้านการต่อสัมปทานและขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้า ครม.
ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม